Webb - VårdSolen-1

VårdSolen

Vårdsolen är ett privatägt vård- och städbolag med huvudverksamhet i bygdeå.
Verksamheten bygger på kvalité, trygghet, kontinuitet och tillgänglighet.

Det fria vårdvalet genom LOV (Lagen om valfrihet)

LOV innebär att kunden själv ska välja vem som ska utföra vårdinsatserna i dennes hem.
Vårdsolen är underleverantörer till kommunen vilket resulterar i att priset inte gör någon skillnad.